Услуги

Услугите на Renault Trucks

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ ВЪВ ВАШИЯ СЕРВИЗ

услугите на Renault Trucks

La qualité de service Renault TrucksВсички работи за по-малко от 1 час ще бъдат извършени докато чакате

Ако камион или ван на Renault Тrucks има нужда от диагностика в сервиз, това ще стане за по-малко от 2 часа, а необходимите ремонти, които отнемат по-малко от 1 час, ще бъдат извършени докато чакате.

 

Крайпътно обслужване за 1 час

Мрежата на Renault Trucks е посветена да обслужи всеки автомобил, докладван в системата Renault Trucks 24/24 за съдействие на пътя, до 60 минути от първоначалното обаждане в нашия център, а ние се стараем да извършим всички ремонти отнемащи по-малко от 2 часа, докато чакате.

 

La qualité de service Renault TrucksВсички ремонти за 2 часа се извършват до 4 часа

Ако камион или ван на Renault Trucks пристигне в оторизирания сервиз на Renault Trucks, със или без предварително записан час, нуждаещ се от ремонт, отнемащ по-малко от 2 часа, този ремонт ще бъде извършен до 4 часа.

 

La qualité de service Renault TrucksДоговори R&M “On-Road Commitment”*

Всеки камион или ван Renault Trucks, който е в гаранция или оперира по силата на договор Renault Trucks или Renault Trucks Network R&M, който има неочакван технически проблем (който при нормални условия може да се отстрани до 24 часа), ще бъде покрит от Renault Trucks ‘On-Road Commitment’. Операторите ще получат или заместващ автомобил, или паричния еквивалент за наем на подобен автомобил за всеки ден който автомобила остава извън пътя (до 3 дни).


*Приложими условия.

In the unlikely event that you are grounded at one of our workshops and the down time with the breakdown will be longer than 8 hours, our service-points will offer you a ‘replacement truck’.