Очакваме Ви на 8 юли от 14:00 ч и 20:00 ч. българско време, когато ще представим новостите при нашите камиони от гама T, C и K.
Следете за актуална информация на : tckevolution.renault-trucks.com

Новини


 

15.02.2018

2-ГОДИШНА МЕЖДУНАРОДНА ГАРАНЦИЯ НА ОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ

Оригиналните части Renault Trucks са единственият избор, ако търсите висококачествени, надеждни и издръжливи части за вашия камион Renault. Всички компоненти се подлагат на стриктни тестове, които отговарят на най-високите стандарти, за да осигурят оптимална производителност и отлично качество на вашия автомобил.

Оригиналните части Renault Trucks демонстрират нашия дългосрочен ангажимент към вас и вашия бизнес, който осигурява максимален пробег, 12 месеца гаранция и пълно спокойствие.

2-годишна международна гаранция за монтирани оригинални части
Можете да бъдете сигурни в това, че ние монтираме само оригинални части Renault Trucks.
Цялата сервизна дейност се извършва от нашите квалифицирани механици, които непрекъснато преминават обучения, за да отговарят на най-новите технологични изисквания.
Сервизните ни центрове са оборудвани с ефективни системи за диагностика, пълна гама от специализирани инструменти и най-актуалната сервизна информация.

С пълната 2-годишна международна гаранция за монтирани части, можем с увереност да твърдим, че оригиналните части Renault Trucks ви дават най-добрата гаранция и най-добро съотношение цена/качество. Това е нашето обещание към вас всеки ден.

Гаранционно покритие
Стандартна гаранция на резервни части:
Ако оригинална част,  закупена от оторизиран сервиз на Renault Trucks покаже неизправност в следствие на дефект в материала в рамките на 12 месеца от датата на покупката (неограничен пробег), тя ще бъде заменена в оторизиран сервизен център на Renault Trucks безплатно (покриват се разходите само за частта, разходите за труд НЕ се покриват).

2-годишна международна гаранция за монтирани оригинални части:
Ако оригинална част, закупена от оторизиран сервиз на Renault Trucks и монтирана от квалифициран механик1), покаже неизправност в следствие на дефект в материала в рамките на 24 месеца от датата на покупката (неограничен пробег), частта ще бъде заменена в оторизиран сервиз на Renault Trucks безплатно (гаранцията покрива както разходите за части, така и за труд). Освен това, ако дефектна оригинална част Renault Trucks причини повреда или последващи щети на свързани компоненти, това също се покрива от гаранцията.

Гаранционни условия
Стандартната гаранция на резервни части и 2-годишната гаранция за монтирани части важат при следните условия:
• Гаранцията важи само за монтирани в оторизиран сервиз оригинални части Renault Trucks.
• Доказателство за закупуване на резервни части (оригинална фактура) от оторизиран сервизен център на Renault Trucks следва да се представи от клиента, предявяващ иск за гаранция.
• Частта и товарният автомобил са обслужвани и поддържани в съответствие с препоръките на производителя.
• Частта и товарният автомобил са били използвани по предназначение.
• Оригиналната резервна част Renault Trucks не е била подложена на механично въздействие на външни сили (например: удар).
• Частта или товараният автомобил не са били претоварвани.
• Частите, които са ремонтирани или сменени по тази гаранция, ще бъдат покрити за остатъка от първоначалния гаранционен период.

Към 2-годишната гаранция за монтирани части са валидни и следните условия:
• Доказателство за монтаж (оригинална фактура) се представя от клиента, който предявява претенция по гаранция. • Частта, която е проектирана за товарен автомобил Renault Trucks, трябва да бъде
правилно монтирана от квалифициран механик1), преминал специализирани обучения от Renault Trucks и има достъп до най-новата информация и използва специализираните инструменти на Renault
Trucks, съответстващи на ремонта.
• Пътна помощ/асистенция2) и последващи повреди и неизправности се прилага само ако гаранционният ремонт или смяната се извършва от оторизиран сервиз на Renault Trucks.
• За да получите право на помощ при повреда, трябва да се установи, че товарният автомобил крие опасност за пътната безопасност при шофиране или не може да бъде закаран до най-близкия
сервизен център на Renault Trucks в резултат на дефектната част.
• Последващи повреди и неизправности са ограничени до оригиналните части на Renault Trucks като пряк резултат от дефектната част, обхваната от тази гаранция.

Изключения и ограничения на гаранцията

Гаранцията НЕ е валидна при следните случаи:
• Дефект, дължащ се на неправилно износване или неправилна работа или съхранение на детайла.
• Част, монтирана на превозно средство, за което не е проектирана.
• Части, заменени безплатно по гаранция или чрез техническа/сервизна кампания за отстраняване на дефекти или други кампании.
• Ако частта и/или камионът са претърпели инцидент, са били неправилно използвани, модифицирани, възстановени или променени.
• Ако повредата на частта, покрита от гаранцията, се дължи на повреда на друга част.
• Повреди, причинени от небрежност, неправилно монтиране или настройка на детайла или ако е монтиран заедно с други необичайно износени части и следователно се износва по-бързо от
нормалното.
• Разходи, загуби или щети от всякакъв характер, включително натоварване, настаняване, телефонни обаждания, храна, експресни доставки, загубено време, неудобство, загуба на транспорт или всяка
друга случайна или последваща загуба или повреда, в следствие на дефект, покрит от тази гаранция.

Renault Trucks запазва правото да актуализира тези гаранционни условия. Важат гаранционните условия, валидни към момента на покупката.

1) Това изключва покупки и монтажи, извършени от клиента на собствените му превозни средства. Но включва монтажи, извършени от квалифицирани механици в оторизираната мрежа на Renault
Trucks, в страните-членки на Европейската икономическа зона и Швейцария.
2) Пътна помощ/репатриране се предлага на определени пазари.

2-годишната международна гаранция за монтирани оригинални части е приложима за:
Оригинални резервни части Renault Trucks
Фабричновъзстановени части Renault Trucks eXchange
Оригинални аксесоари Renault Trucks