Новини


 

10.01.2020

Организационни промени Renault Trucks Europe

Вследствие настъпилата реорганизация във Volvo Group, целяща по-голяма търговска автономност на Renault Trucks и Volvo Trucks на глобално ниво, считано от 1 януари 2020 г. двете марки имат независими структури и мениджмънт в България. Сервизната мрежа в страната продължава да функционира както досега.