ПРЕВОЗИ НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ - Euro 6

T 440 → 520 К.С. High

ДВИГАТЕЛИ

DTI 13 : 440 / 480 / 520 К.С.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

18/19→26 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

40→60 T

КАБИНА

HIGH SLEEPER CAB (ВИСОКА СПАЛНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, ВИСОК ПОКРИВ,РАВЕН ПОД


Повече информация T 440 → 520 К.С.  Euro 6

T 380 → 520 К.С.

ДВИГАТЕЛИ

DTI 11 : 380 / 430 / 460 К.С.
DTI 13 : 440 / 480 / 520 К.С.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

18/19→26 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

40→60 T

КАБИНИ

DAY CAB (ДНЕВНА КАБИНА) :
СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

NIGHT & DAY CAB(НОЩНА И ДНЕВНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

SLEEPER CAB (СПАЛНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, ВИСОК ПОКРИВ


Повече информация T 380 → 520 К.С.  Euro 6