ФИНАНСИРАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ

ФИНАНСИРАНЕ И ЗАСТРАХОВАНЕ

Транспортни Застрахователни Решения

СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Застраховка, на която можете да се доверите.

Осигуряваме достъп до редица продукти и услуги чрез определения от нас застрахователен брокер, Брокер Инс ООД.

В Брокер Инс ще ви консултират кои продукти и услуги ще отговорят най-точно на вашите оперативни нужди, за да бъдат автомобилите ви възможно най-дълго време на път.

Опитните им сътрудници са добре запознати с най-актуалното в застрахователния сектор, което би могло да окаже влияние върху вашия бизнес.

Чрез Брокер Инс осигуряваме богат списък от застрахователни продукти за нуждите на вашия бизнес, основните от които са:

  • Каско
  • Гражданска отговорност
  • Renault Trucks Assistance