ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ КАПАЦИТЕТ

Камионите от К-гамата са оборудвани с шаси, проектирано за тежки товари, за да се намалят повторните курсове. Множество елементи за предварително оборудване опростяват и намаляват операции по монтаж на надстройка.