ИКОНОМИЧНИ ДВИГАТЕЛИ И РЕШЕНИЯ ЗА АЛТЕРНАТИВНА ЕНЕРГИЯ

Renault Trucks разработи двигатели на базата на доказани технологии, които са напълно подходящи за дистрибуция в града и в градските околности. Силовата линия предлага голям избор на технологии и мощности, по-ниска консумация на гориво и намалени разходи за поддръжка.