ДОСТАВКИ В ГРАДА

С намаления радус на завиване, малък преден надвес и компактна кабина, спецификациите на D-гамата спомагат лесно да извършвате своите доставки в центъра на града и най-задръстените градски зони, където всеки сантиметър е от значение.