СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ - Euro 6

C 380 → 520 К.С.

ДВИГАТЕЛИ

DTI 11 : 380 / 430 / 460 К.С.
DTI 13 : 440 / 480 / 520 К.С.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

18/19→33 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

40→100 T

КАБИНИ

DAY CAB (ДНЕВНА КАБИНА):
СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

NIGHT & DAY CAB (НОЩНА И ДНЕВНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

SLEEPER CAB (СПАЛНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, ВИСОК ПОКРИВ


Повече информация C 380 → 520 К.С.  Euro 6

C 250 → 460 К.С.

ДВИГАТЕЛИ

DTI 8 : 250 / 280 / 320 К.С.
DTI 11 : 380 / 430 / 460 K.C.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

18/19→26 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

18→44 T

КАБИНИ

DAY CAB (ДНЕВНА КАБИНА):
СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

GLOBAL CAB (КАБИНА globAl):
СРЕДНА КАБИНА, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

NIGHT & DAY CAB (НОЩНА И ДНЕВНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

SLEEPER CAB (СПАЛНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, ВИСОК ПОКРИВ


Повече информация C 250 → 460 К.С.  Euro 6