ПЕРФЕКТНИЯТ РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

Достъпът до кабината и надстройката е проектиран така, че да улесни ежедневната работа на водача. Нещо повече от камион, гама Т на Renault Trucks T е перфектният работен инструмент за увеличаване на продуктивността.