ПЕРФЕКТНИЯТ РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

Достъпът до кабината и надстройката е проектиран така че да улесни ежедневната работа на водача. Нещо повече от камион, гама К на Renault Trucks е перфектният работен инструмент за увеличаване на продуктивността.