ПЕРФЕКТНИЯТ РАБОТЕН ИНСТРУМЕНТ

Достъпът до кабината и надстройката е проектиран така, че да улесни ежедневната работа на водача. Нещо повече от камион, гама С на Renault Trucks е перфектният работен инструмент за увеличаване на продуктивността.