ПРОЕКТИРАН, ЗА ДА ОСИГУРИ ИКОНОМИЯ НА ГОРИВО

Предното стъкло е с наклон 12° и трапецовидна форма: кабината е проектирана, за да намали разхода на гориво. Множество елементи от оборудването за повишаване на аеродинамиката.