ОПТИМАЛНА ВИДИМОСТ НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Остъклена долна част на вратите, панорамно предно стъкло, огледала за обратно виждане от две части и задно стъкло на кабината осигуряват значителни подобрения  по отношение на видимостта. Различните светлини гарантират максимална безопасност при всякакви условия.