ОПТИМАЛНА ВИДИМОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Дизайнът на челното стъкло и огледалата за обратно виждане осигуряват значителни ползи за видимостта. Различните светлини гарантират максимална безопасност при всякакви условия.