ОПТИМАЛНА ВИДИМОСТ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

Дизайнът на предното стъкло и огледалата за обратно виждане осигурява значителни ползи за видимостта. Различните светлини гарантират максимална безопасност при всякакви условия.