Оптимална видимост независимо от времето

Концепцията за предното стъкло и огледалата за задно виждане осигурява значителни предимства по отношение на видимостта. Различните светлини гарантират максимална безопасност при всякакви условия и ситуации.