Със 17 колесни бази, широк диапазон от дължини на надстройки и 9 варианти на ПТО, на Renault Trucks D Access може да се монтират надстройки, подходящи за всевъзможни приложения, като дистрибуция, куриерски и противопожарни приложения.