ТЕСТВАНИ ПРИ ЕКСТРЕМНИ УСЛОВИЯ

За да отговорят на изискванията за надеждност и здравина, товарните  автомобили от Гама Т са подложени на изпитвания в екстремна среда – от -40°C до +60°C и при всякакви климатични условия. 53 камиона са били експлоатирани от клиенти-партньори в реални условия преди да бъдат пуснати на пазара с цел допълнително подобряване на тяхното качество и задоволяване на ежедневните потребности на вашия бизнес.