Дистрибуция - Euro 6

D Wide
18 → 26 T
Cab 2,3 m

ДВИГАТЕЛИ

DTI 8 : 250 / 280 / 320 К.С.
DTI 11 : 380 / 430 К.С.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

18/19→26 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

21,5→44 T

КАБИНИ

DAY CAB (ДНЕВНА КАБИНА):
СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

GLOBAL CAB (КАБИНА GLOBAL):
СРЕДНА КАБИНА, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

NIGHT & DAY CAB (НОЩНА И ДНЕВНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, СТАНДАРТЕН ПОКРИВ

SLEEPER CAB (СПАЛНА КАБИНА):
КАБИНА С ЛЕГЛО, ВИСОК ПОКРИВ


Повече информация D 18 → 26 T Euro 6

D 7,5 → 18 TCab 2,1 m

ДВИГАТЕЛИ

DTI 5 : 210 / 240 К.С.
DTI 8 : 250 / 280 К.С.

БРУТНО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА

7,5→18 T

БРУТНО ТЕГЛО НА КОМПОЗИЦИЯ

13,5→36 T

КАБИНИ

DAY CAB :
ДНЕВНА КАБИНА

GLOBAL CAB (КАБИНА GLOBAL):
ДЪЛГА КАБИНА

CREW CAB (КАБИНА ЗА ЕКИПАЖ):
КАБИНА С 4 ВРАТИ


Повече информация D 7,5 → 18 T Euro 6

D ACCESS 

Двигател

280 / 320 К.С.

Максимално допустима маса

18/19 - 26 Т

Силуети

4x2 - 6x2*4 - 6x2/4


Повече информация D ACCESS Euro 6