Транспортни решения

Каква алтернативна енергия да избера за моя бизнес?

Алтернативни енергии

3min
Renault Trucks Z.E.

Как да избера подходящия камион за моята фирма? Кои критерии трябва да приоритизирам въз основа на ограниченията и целите на бизнеса ми? Какъв тип енергия трябва да избера? Много транспортни оператори сега си задават точно тези въпроси. Renault Trucks е тук, за да им помогне да намерят най-доброто решение.

Днешната индустриална среда далеч не е проста за транспортните оператори. Сякаш здравната криза през 2020 г. не е достатъчно лоша, регулаторните и финансовите ограничения се увеличават непрекъснато. Ограничения на достъпа до градските центрове, натиск от страна на клиентите, които искат да използват само екологични транспортни доставчици, ожесточена конкуренция между доставчиците, ценови войни... Подобни ограничения добавят истинска сложност към задачата за избор на най-подходящите превозни средства за вашия бизнес, особено когато искате да използвате алтернативна енергия.

Критерии за подбор... въпросите, които трябва да си зададете

Правилният избор на енергиен източник и превозно средство зависи от географското положение, местното законодателство и разпоредби, както и от маршрутите и/или разстоянията, които се изминават. За превози на товари на дълги разстояния, при които се изминават стотици километри на ден без връщане до депото, най-добрият избор е биодизел B100, който може да намали емисиите на CO2 с до 60%.

 

За регионална дистрибуция, покриваща по-малко от 400 км на ден, като превозните средства се връщат в базата за зареждане на батериите през нощта (от 6 до 12 часа, в зависимост от вида на терминала, използващ конвенционален електрически контакт), електрическият камион е отлично решение. Той е особено препоръчителен за нощни доставки в центровете на градовете, тъй като електрическите камиони са много тихи и генерират нулеви емисии по време на употреба (с изключение на свързаните със спирането частици, което се отнася за всички превозни средства).

 

Третият възможен вид алтернативна енергия е сгъстеният природен газ (CNG). Той може да се добива от подземни мини (изкопаем газ) или от преработката на битови и зелени отпадъци (биогаз) и може да доведе до намаляване на емисиите на CO2 с до 70 %. Пробегът на превозното средство може да достигне 805 км и, подобно на дизеловия камион, зареждането с гориво отнема само няколко минути, благодарение на конекторите, съвместими със стандартите VNG1 и VNG2.

Обща цена на притежание и поддръжка от експертите на Renault Trucks

Независимо от вида на алтернативната енергия или устойчивото гориво, които клиентите на Renault Trucks обмислят, Renault Trucks им помага да намерят най-подходящото решение и превозно средство за техния бизнес. Renault Trucks предлага редица системи, базирани на методология, които клиентите могат да използват, за да изчислят общата цена на притежание (TCO) с помощта на своя търговски представител. Това изчисление включва редица различни критерии, включително първоначалната покупна цена или финансирането (стандартен кредит, лизинг/покупка на лизинг, финансов лизинг и т.н.), всички налични държавни стимули, местни/национални данъци, разходи за гориво/енергия и разходи за поддръжка на автомобила. Крайната цел е да се осигури възможно най-всеобхватната подкрепа за вземане на решения, за да се гарантира, че всеки клиент използва правилната енергия за правилното приложение в правилното време и на правилното място.

 

И накрая, Range Simulator е инструмент за подпомагане на покупките, който се използва от търговския персонал на Renault Trucks, за да помогне на клиентите им да направят успешен преход към електромобилността. Той може да симулира използваните маршрути, превозваните товари, пробега и метеорологичните условия, за да определи най-подходящото решение. Толкова е точен, че може да изчисли колко енергия ще остане в края на маршрута за доставка!

 

Всички тези решения помагат на транспортните компании да избират и експлоатират превозни средства, които са по-малко замърсяващи, по-енергийно ефективни и съвместими с възобновяем източник на енергия, който е подходящ за техния бизнес, като крайната цел е да се намалят емисиите на CO2 и местните емисии като азотни оксиди (NOx) и фини прахови частици. Това е от съществено значение за предвиждането на едно по-екологично бъдеще.

Set canonical URL
Off