Транспортни решения

Алтернативни горива: Нашата визия

2min
Renault Trucks T on the road

Нашата визия

Alternative nergies by Renault Trucks

Нашата визия

Стандартите за вредни емисии при камионите са с много години по-напред от тези при леките автомобили. Праховите частици, NOx и всички други замърсяващи емисии са сведени почти до нула, особено при сегашния стандарт Euro VI-D. По този начин замяната на старото поколение превозни средства с нови е значителен лост за намаляване на замърсяването на въздуха.

Борбата с глобалното затопляне и намаляването на емисиите на парникови газове се превърнаха в основна грижа. Намаляването на емисиите на CO2 е новият приоритет на нашата индустрия.

Не съществува съвършена алтернатива, която да замени дизеловото гориво във всички приложения и на всички пазари по ефективен начин. Това, към което се стремим, е да предложим правилното транспортно решение, на правилното място с правилната енергия.

Дизелът, като професионално гориво, остава добър отговор на нуждите на транспортната индустрия, особено за регионалните и международните превози, за които ще остане доминиращо гориво в продължение на много години. Изключването на "изцяло дизеловото гориво" не означава изключване на дизела.

Най-доброто решение за намаляване на екологичния отпечатък на транспорта на дълги разстояния е да се запази фокусът върху намаляването на потреблението на гориво. Биогоривата от следващо поколение, особено синтетичните парафинови горива (HVO, XTL...), също ще подпомогнат по-нататъшното намаляване на емисиите на CO2.

За по-кратки разстояния или по-близо до урбанизираните райони компресираният природен газ - CNG - предоставя отговор на предизвикателствата пред транспортната индустрия. Той допринася за подобряване на качеството на въздуха в градовете и е доказано решение. Природният газ обаче остава преходна енергия, тъй като обществото очаква пробив по отношение на емисиите в сравнение с дизела.

Окончателното транспортно решение за градските райони трябва да постигне нулеви емисии. Електромобилността определено е решението за градски приложения и ще стане задължителна от 2025 г. С повече от 10 години широка развойна дейност и сътрудничество с клиенти в тази област, Renault Trucks е подготвено да превърне електрическите камиони в новия стандарт за градовете.

Set canonical URL
Off