Гама E-Tech

Нашата специализирана подкрепа за удобен преход към електромобилност

Maser ZE plug

Предложението Renault Trucks E-Tech включва както гама от високопроизводителни електрически превозни средства, така и цялостна подкрепа за клиентите в техния енергиен преход - от първоначалната покупка до наблюдението на експлоатацията на техните електрически камиони.

Тази 360-градусова подкрепа е структурирана в четири фази:

1. Разбиране: Определяме нуждите ви заедно

"Какви са различните възможности за намаляване на емисиите на CO2?"

"Електрическите камиони с батерии ли са правилният избор за мен?"

Първоначална фаза, по време на която Renault Trucks помага на клиентите да изготвят своите планове за декарбонизация и да анализират и определят своите нужди. Производителят предоставя своя експертен опит в наличните на пазара решения и разбиране на бизнес ограниченията на клиентите.

2. Диагностика: Препоръчваме най-доброто решение за вашите нужди

"Как мога да постигна целите си за намаляване на емисиите на CO2?"

"Как мога да гарантирам, че моят автопарк ще се адаптира към предстоящите разпоредби в продължение на години?"

"Сигурни ли сте, че автономията е достатъчна за моите маршрути?"

Втора фаза на диагностика, основана на точно познаване на дейността на клиента, включително анализ на автопарка и маршрутите и анализ на електрическите съоръжения на обектите. Тя включва използването на симулационни инструменти, които помагат на клиентите да вземат решения и да наблюдават дейността си, като например симулатор за намаляване на въглеродните емисии и симулатор за автономност. След тази диагностика Renault Trucks предоставя на клиента подробна препоръка, която включва график за внедряване и прогноза за намаляване на емисиите на CO2 през следващите години.

3. Проектиране на решение: Ние сме архитектът на вашия проект

"Мога ли да изпробвам автомобила в реални условия за определен период от време?"

"Можете ли да бъдете архитектът, който да проектира цялостното решение с всички необходими партньори (зареждане и др.)?"

Следва фаза, по време на която Renault Trucks се превръща в архитект на проекта за декарбонизация и съизгражда новата екосистема за електрическа мобилност заедно с клиента. Решението включва финансиране, като се вземат предвид местните или правителствените субсидии, дефиниране и настройка на цялостния камион с неговото оборудване и каросерия, съоръжения за зареждане на място, споразумения за поддръжка и др. По време на тази фаза Renault Trucks предоставя на своя клиент електрически камион, за да може той да бъде тестван в реални работни условия.

4. Изпълнение и експлоатация

"Можете ли да бъдете ръководител на проекта, който да управлява плана до завършването му с всички заинтересовани страни?"

"Можете ли да помагате на моите шофьори, които са малко притеснени, да управляват камионите ? "

"Можете ли да ме подкрепяте по време на експлоатацията с мониторинг и инструктаж за повишаване на ефективността ?"

Във финалната фаза Renault Trucks действа като ръководител на проекта за решението на клиента за декарбонизация: инсталиране на съоръжения за зареждане на място, обучение на шофьори и администратори на автопаркове и др. И накрая, но не на последно място, Renault Trucks и неговата мрежа подпомагат клиентите в оперативното наблюдение на техния автопарк, благодарение на свързаността на превозните средства. Това включва наблюдение от страна на производителя на съоръженията за зареждане, проследяване на шофирането и потреблението и изготвяне на предложения за оптимизация, препоръчване на маршрути и оптимизиране на операциите по поддръжка.

 

4 phases of Renault Trucks Electromobility support

Повече за нашата оферта E-Tech

Renault Trucks D E-Tech Eлектрически

Renault Trucks D Wide E-Tech Eлектрически

Специализирани услуги Renault Trucks E-Tech

Свържете се с нашите експерти, за да ви помогнем да преминете

Съгласен съм, че при изпращането на този формуляр Renault Trucks ще съхранява и пази личните ми данни толкова дълго, колкото е необходимо за оценка на предоставената информация и за да може да се свърже с мен отново по тази конкретна тема. Данните ми могат да бъдат предадени и на партньори и дистрибутори на Renault Trucks, които ще могат да обработят моето търсене.