Гама E-Tech

Нашата специализирана подкрепа за удобен преход към електромобилност

p041225

Декарбонизация на товарния транспорт: кои енергии да избера?

Ако искате да декарбонизирате транспортната си дейност, като премахнете дизеловите превозни средства от автопарка си, имате на разположение няколко решения и видове енергия.

Можете да изберете природен газ. Това решение е мъдро и дава незабавни резултати от декарбонизацията, тъй като е лесно да се адаптира съществуващият автопарк към него. Въпреки това тези икономии са незначителни, когато използваният газ е от метан, получен от изкопаеми горива: само 2% спестени емисии на CO2 в сравнение с дизела. Решението с биогаз намалява още повече емисиите на CO2, но двигателите все още отделят азотни оксиди (Nox) и в средносрочен план ще бъдат забранени в градските центрове.

Друга възможност е биодизелът. Той е по-евтин и по-лесен за използване и намалява емисиите със 75 %, но все още има пречки пред развитието му. Сред тях са нуждата от специално пригоден резервоар и фактът, че производството на растителни масла е запазено предимно за селскостопанския сектор и се очаква това да продължи да бъде така и през следващите години.

Третият вариант: водородът, чиято "енергийна ефективност" също зависи от произхода му. Това е много интересно от екологична гледна точка, ако той е "син" или "зелен", т.е. с улавянето на CO2, който се отделя при производството му, но е много по-малко, ако е с изкопаем произход. Производството на син водород остава прекалено скъпо и няма да бъде рентабилно за използване в автомобилния транспорт поне до едно десетилетие.

И накрая, последното и най-ефективно решение е електричеството. Електрическите технологии, стимулирани от автомобилната индустрия, отбелязаха значителен напредък през последните години. И тук резултатите по отношение на декарбонизацията зависят от произхода на електроенергията. Когато електроенергията идва от възобновяеми или ядрени източници, както е във Франция, намалението на емисиите на CO2 е 82 %. Не така стоят нещата, когато тя идва от източници с високи емисии на CO2 като въглища или газ. Въпреки това тенденцията в европейските страни е политика за декарбонизация на електроенергията, като до 2040 г. емисиите, свързани с производството на електроенергия, могат да бъдат намалени наполовина. По отношение на разходите очакванията са, че през 2030 г. ще бъде по-изгодно от гледна точка на TCO (Total Cost of Ownership) да се управляват електрически камиони, отколкото дизелови.

1. Познаване и разбиране на възможностите за декарбонизация

"Какви са различните възможности за намаляване на емисиите на CO2?"

"Електрическите камиони с батерии ли са правилният избор за мен?"

Това е първият етап от нашата 360° подкрепа. Нашите екипи отделят време, за да разберат вашите нужди и ограничения, като всичко това е съобразено с вашата екосистема и дейност. Също така обсъждаме с вас вашите цели за декарбонизация. Предлагаме ви нашия експертен опит и знания, за да ви посъветваме какво има на пазара за декарбонизиране на вашата дейност.

p041057

2. Диагностика, която да ви помогне в енергийния преход

"Как мога да постигна целите си за намаляване на емисиите на CO2?"

"Как мога да се уверя, че моят автопарк ще бъде адаптиран към бъдещите разпоредби?"

"Сигурни ли сте, че пробегът е достатъчен за моите пътувания?"

Този втори етап се състои от пълна диагностика, извършена от нашите експерти по електромобилност. След като разберем вашите нужди, ограничения и цели, ще анализираме настоящия ви автопарк, маршрутите ви, инфраструктурата ви и т.н. За тази цел ще използваме различни инструменти за симулация, като например:

  • Симулатор за намаляване на емисиите на CO2
  • симулатор на пробега, отчитащ всички елементи, които влияят на пробега на електрическия камион: разстояние, топография, товар, вид на каросерията и др.

Нашите експерти могат също така да ви помогнат и насочат, когато става въпрос за кандидатстване за местна или национална правителствена помощ, което ще ви помогне да видите възвръщаемостта на вашите инвестиции по-скоро. Можем също така да ви предоставим информация за настоящи и бъдещи разпоредби, които могат да повлияят на вашата дейност, и да ви помогнем при вземането на решение.

p041066

3. Разработване на решение за декарбонизация за вашата транспортна компания

"Мога ли да изпробвам автомобила в реални условия за определен период от време?"

"Можете ли да бъдете архитектът, който проектира цялостното решение с всички участващи партньори (натоварване и др.)?"

 

След тази диагностика ние предлагаме цялостно решение за декарбонизация, подходящо за вашата дейност. Определяме идеалния маршрут за вашите пътувания и най-подходящите камиони за извършването им. Можем да ви помогнем с всичко до техническия избор на вашите камиони: броя на необходимите батерии, каросерията и т.н. Можем да предложим и адаптирано решение за зареждане. След това определяме най-подходящия(те) тип(и) зарядно устройство: стандартно зарядно устройство или бързо зарядно устройство, или и двете. Всички тези данни ни позволяват да изчислим общото количество електроенергия, необходимо на място, и да включим нова инфраструктура за зареждане, ако е необходимо.

Преди да поемете ангажимент, можете да проведете тестове в реални условия, като включите един или повече от нашите демонстрационни автомобили в автопарка си за определен период от време.

Нашите услуги отчитат спецификата на автопарка от електрически превозни средства. Предлагаме договори за поддръжка с продължителност от 7 до 10 години.

Можем да ви помогнем и във финансов аспект. Благодарение на предложенията за финансиране от дъщерното ни дружество Renault Trucks Financial Services можем да предложим договори "всичко в едно", обхващащи финансиране, застраховка, поддръжка и обслужване. Така можете да предвидите и разпределите разходите си. Предоставяме и гаранция за работата на акумулатора: гарантираме минимално ниво на налична енергия след пълно зареждане за целия договорен срок на експлоатация на акумулатора.

 

p041205

4. Внедряване и функциониране на предложеното решение

"Можете ли да управлявате проекта ми докрай, включително всички заинтересовани страни?"

"Можете ли да помогнете на моите шофьори, които са малко притеснени, да се справят с тези нови камиони?"

"По време на експлоатационната фаза можете ли да ми помогнете с мониторинг и инструктаж за повишаване на ефективността?"

 

Renault Trucks действа като ръководител на проекта за вашето решение за декарбонизация и е вашият предпочитан контакт. Ние работим заедно по всички етапи на този проект и обединяваме всички заинтересовани страни, така че вашият автопарк от електрически превозни средства да работи правилно и да отговаря на всички ваши цели. Ние гарантираме спазването на стандартите за качество.

Optifleet може да се използва за ежедневно проследяване на вашите камиони. Нашето решение за управление на автопарк е перфектно адаптирано за проследяване на електрически камиони и предоставя специални отчети за използването на батерията и нейния пробег в реално време.

Можем също така да помогнем за обучението на вашия персонал в тези нови практики, заедно с вашите шофьори. Управлението на електрически превозни средства е доста специфично. Чрез прилагане на принципите на икономичното шофиране и познаване на особеностите на електромобила, водачът може да увеличи значително пробега на своя автомобил.

И накрая, ние управляваме втория живот на батериите, след като първият им живот във вашите камиони приключи. Те ще бъдат събрани от нашата мрежа, за да бъдат възстановени и след това използвани отново. В края на втория им живот ние ги рециклираме и използваме повторно компонентите.

p041236

Повече за нашата оферта E-Tech

Renault Trucks D E-Tech Eлектрически

Renault Trucks D Wide E-Tech Eлектрически

Специализирани услуги Renault Trucks E-Tech

Свържете се с нашите експерти, за да ви помогнем да преминете

Съгласен съм, че при изпращането на този формуляр Renault Trucks ще съхранява личните ми данни колкото е необходимо, за да може да се свърже с мен отново по тази конкретна тема. Моите данни могат да бъдат предадени и на партньори на Renault Trucks, които ще могат да обработят моето искане.