Пътна помощ Renault Trucks 24/7

Off
24/7

Координационен център от експерти, владеещи вашия език, осигурява асистенция на пътя във всички краища на Европа, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Денонощен телефон на услугата 24/7 - +3292556963 (възможно е да се изисква плащане с кредитна карта).

Телефони на Координаторите ни в София /в периода 09:00 - 21:00 ч./, където и да се намирате:

+359885331996

+359885117229

+359886628746

или на имейл: uptime.bg@volvo.com  

Използвайте нашия инструмент „Проследете вашата поръчка“за проверка на статуса в реално време.

renault trucks 24/7 logo

 

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ ОНЛАЙН СТАТУСА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА RENAULT TRUCKS 24/7.

Попитайте вашия координатор от Renault Trucks 24/7 за 10-цифрен номер при първоначалното ви обаждане и проследете онлайн статуса на вашата поръчка.