Пътна помощ Renault Trucks 24/7

Off
24/7

Координационен център от експерти, владеещи вашия език, осигурява асистенция на пътя във всички краища на Европа 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Телефони, на които можете да се свържете с Координаторите ни в София, където и да се намирате: +359 886 62 87 46  +359 882 86 42 70 или на имейл: uptime.bg@volvo.com

Използвайте нашия инструмент „Проследете вашата поръчка“за проверка на статуса в реално време.

renault trucks 24/7 logo

 

ПРОСЛЕДЯВАЙТЕ ОНЛАЙН СТАТУСА НА ВАШАТА ПОРЪЧКА RENAULT TRUCKS 24/7.

Попитайте вашия координатор от Renault Trucks 24/7 за 10-цифрен номер при първоначалното ви обаждане и проследете онлайн статуса на вашата поръчка.