Гама D

Renault Trucks ГАМА D Wide CNG

Renault Trucks D Wide CNG

Алтернативно гориво за чиста градска среда

The D Wide CNG range is designed to reduce polluting emissions for use in urban or peri-urban conditions. Whether for refrigerated transport, regular cargo or waste collection, the wide range of models available can meet many transport needs. Гама D Wide CNG е проектирана да намали замърсяващите емисии при използване в градски условия. Независимо дали става въпрос за хладилен транспорт или събиране на отпадъци, широката гама от налични модели може да отговори на много транспортни нужди.

Renault Trucks D CNG
% Намаляване на емисиите на CO2 до 70% (биометанът предлага изобилие от възобновяема енергия)

CNG технология

Renault Trucks D Wide CNG

ПРОБЕГ ДО 400 КМ

подходящ за доставки в центъра на града.

Renault Trucks D Wide CNG

ЛЕСЕН ЗА РАБОТА

не изисква филтър за твърди частици, регенерация или AdBlue.

Renault Trucks D Wide CNG

С конектори NGV1 и NGV2 зареждането става толкова бързо, колкото дизелово гориво в станции за бързо зареждане.

Renault Trucks D Wide CNG

АДАПТИРАНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

за задоволяване на специфичните нужди при събиране на отпадъци.