Поверителност

Off

Повече от десетилетие Renault Trucks продава камиони с вградени технологии за комуникация. Целта е да предоставим мощни и надеждни инструменти на нашите клиенти и да ги подкрепим с телематични услуги за оптимизиране на техните дейности. В този дигитален контекст Renault Trucks винаги е обръщал специално внимание на защитата на личните данни. За Renault Trucks, Общият регламент за защита на личните данни, GDPR /General Data Protection Regulation/ е само още една стъпка в процес, стартиран в началото на осемдесетте години. През всичките тези години, Renault Trucks е изпълнил всички свои регулаторни задължения, и по-специално тези, свързани с развитието на закон №78-17 от 1978 г. относно информационните технологии, съхраняване на данни и гражданските свободи. От 2009 г., макар и незадължително, Renault Trucks има служител по защита на личните данни, отговорен за осигуряване спазването на разпоредбите в тази област. Това също бе част от политиката на Volvo Group, за която защитата на личните данни е от съществено значение. От 2013 г. защитата на личните данни е неразделна част от ИТ политиката, която е задължителна за всички служители и доставчици на услуги (тази политика е приложена към Вътрешните правила на компанията). В постоянни усилия за защита на личните данни, Renault Trucks се стреми да получи същия ангажимент от своите доставчици на услуги и подизпълнители в продължение на няколко години и осигурява прилагането на своите правила в тази област. Прилагането на GDPR (25 май 2018 г.) само засилва политиката за сигурност на данните, на която Renault Trucks обръща внимание от дълго време. Подходът на Renault Trucks вече се допълва от нови функции:

  • Въвеждане на ново управление, ръководено от служител по защита на данните.
  • Определяне на хранилище на документация, което съдържа директиви за различните категории лични данни, както и процедури, адаптирани към бизнеса.
  • Защитата на личните данни изисква силна ИТ сигурност, за която е разработен вътрешен контрол, за да се гарантира оптимално ниво на сигурност.

Renault Trucks гарантира сигурността на личните данни на всички (партньори, клиенти и служители). Повече информация относно използването на лични данни във Volvo Group, можете да получите тук Повече информация относно правото на субекта на данни можете да получите тук