Share

Услуги

Управление на автопарка

Optifleet Mobile version

OPTFILEET ПОДОБРЯВА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ВАШИЯ АВТОПАРК

Renault Trucks предлага Optifleet, онлайн решение за управление на автопарка, предназначено да насочва вземането на решения и да намалява оперативните ви разходи. Чрез наблюдение на превозните средства и шофьорите вие управлявате дейността си в реално време и контролирате основните си разходи, като непрекъснато разполагате с подходяща информация.

Вашите превозни средства остават свързани с портала Optifleet по всяко време, където и да се намирате. Можете да получите достъп до него, като използвате този адрес или мобилното приложение Optifleet App.

 • Получавате бърз преглед на състоянието на вашия автопарк, на камионите и водачите
 • Управлявате безпроблемно непредвидени събития и бързо предприемате действия
 • Поддържате пряк контакт с шофьорите си по време на техните задачи
 • Наблюдавате представянето на водачите си чрез Eco Score
 • Информирате се и споделяте информация за потенциални подобрения с вашите водачи

Optifleet се състои от следните 3 модула:

МОДУЛ CHECK
 • EcoScore прави оценка на работата на водача въз основа на оценки от 1 до 10, свързани с качеството на водача и камиона. Той също така прави сравнения с предходни периоди.
  • Технически данни за всяко превозно средство и за всеки водач, които се наблюдават дистанционно (разход на гориво, консумация на гориво в зелената зона, процент от времето на работа на празен ход, честота на задействане на спирачките и др:)
  • Оптимизиране консумацията на гориво чрез анализиране на ефективността на шофиране и идентифициране на водачите, които трябва да подобрят уменията си
  • Популяризиране на резултатите на добрите ви водачи.
  • Намаляване разходите за поддръжка на камионите, като подобрите експлоатацията им.
 • Получавате предупреждения за значителни отклонения в нивата на горивото в резервоара
 • Поддържате актуални отчети за околна среда (въглероден диоксид, NOx и др.).
 • Получавате отчетите си автоматично чрез различни имейл адреси на седмична и/или месечна база.
MapTraffic Truck Restrictions
 
 
МОДУЛ MAP
 • Определя местоположението на камионите ви в реално време: местоположение, скорост и посока на движение на автомобила, ниво на горивото, име на водача и статус на картата на водача.
 • Анализира маршрутите на вашите превозни средства.
 • Оптимизира маршрутите, за да избегнете "излишни" километри.
 • Предоставя достъп на клиентите до геолокацията на превозното средство (само за местоположението).
 • Възползвайте се максимално от отчетите за позициониране на всяка минута или от още по-точното проследяване (MAP +).
 • Създавате до 1 500 гео зони (предупреждения за пресичане) под формата на кръгове, маршрути, граници и др. (MAP +).
Map Truck Position Info
 
 
МОДУЛ DRIVE
 • Наблюдавате шофирането и времето за почивка в реално време в съответствие с нормативните изисквания (Европейски регламент 561/2006).
 • Програмирате и изтегляте данни от паметта на тахографа и картата на водача дистанционно.
Drive Times of the day

Свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси относно Optifleet.