Услуги

Управление на автопарка

Optifleet

С OPTIFLEET УВЕЛИЧАВАТЕ РЕНТАБИЛНОСТТА НА ВАШИЯ АВТОПАРК

Renault Trucks Optifleet е решение "до ключ" за поддръжка на управлението на автопарка, предназначено да направлява процеса на вземане на решения и да намалява оперативните ви разходи. Достъпно чрез дистанционно активиране, вие можете бързо да наблюдавате в реално време данни за подобряване на ефективността на вашите превозни средства и водачи. Optifleet предоставя ключова информация на върха на пръстите ви, за да подпомогне управлението и намаляването на основните ви разходи.

Safety

CHECK

Map

MAP

Health

HEALTH 

 
check

DRIVE 

Drive

SAFETY

 

Вашите превозни средства остават свързани с Optifleet по всяко време, където и да се намирате, и са достъпни чрез онлайн портала или приложението Optifleet, мобилния инструмент за управление на автопарка. Решението Optifleet има отговорен дизайн, който се адаптира към всички устройства

Optifleet се състои от следните 5 модула:

OPTIFLEET CHECK: намаляване на потреблението на енергия

 

Инструмент за отчитане, който предоставя ключова информация за вземане на решения както за превозните средства, така и за водачите

 • За електрически превозни средства следи в реално време нивата и състоянието на батерията
 • Оптимизиране на разхода на гориво чрез насърчаване на добрите умения на водачите, като същевременно се идентифицират водачите, които трябва да се подобрят.
  • Използвайте отчета Eco Score, за да анализирате тенденциите в поведението на водача, базирано на оценка от 1 до 10 и включващо данни като разход на гориво, време, прекарано на празен ход, честота на спиране и др.
 • Намалете разходите за поддръжка на автомобила, като подобрите начина на управление на автомобилите си.
 • Получавайте предупреждения за значителни колебания (нагоре и надолу) в нивата на горивото в резервоара
 • Поддържайте в актуално състояние докладите си за околната среда (въглероден диоксид, NOx и др.).
 • Получавайте отчетите автоматично по имейл, когато пожелаете.
MapTraffic Truck Restrictions
 
 
OPTIFLEET MAP оптимизирайте доставките си с местоположението на автопарка в реално време
 
 • Проследявайте автомобилите си в реално време, включително местоположението, скоростта, посоката, нивото на горивото и името на водача.
 • Изберете най-подходящото превозно средство за допълнителни задачи
 • Създайте геозони, за да идентифицирате пристигането и отпътуването от ключови места
 • Анализирайте историята на пътуванията на вашите превозни средства
 • Надградете до честота на проследяване по минути и получете достъп до доклади за наблюдение на налягането в гумите (изисква хардуер за наблюдение в превозното средство).
Map Truck Position Info
 
 
OPTIFLEET DRIVE Спестете време и спазвайте изискванията

 

 • Наблюдавайте дейността на водача, включително шофирането и почивката в реално време в съответствие с разпоредбите (Европейски регламент 561/2006).
 • Спестете време и поддържайте достъп до ключови данни за съответствие чрез планиране и дистанционно изтегляне на данни от тахографите на водача и превозното средство, с възможност за прехвърляне директно към компаниите за TachoAnalysis чрез API
 • Програмирайте и изтегляйте данни от паметта на тахографа и картата на водача от разстояние.
 
Drive Times of the day

 

 

OPTIFLEET HEALTH: намалете износването

 

 • Получавайте известия за клъстери в реално време
 • Предприемайте коригиращи или превантивни действия, за да избегнете сериозни повреди
 • Намалете времето за престой

 

OPTIFLEET SAVETY: откривайте и намалявайте опасните ситуации

Модулът SAFETY позволява проследяване поведението на водача, свързано с безопасността. Записвайте събития, свързани с безопасността, които могат да бъдат както активни, така и пасивни.

 • Получаване на известия за събития, свързани с безопасността
 • Откриване на опасно поведение
 • Подобряване на нагласата за безопасност

 

 

Свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси относно Optifleet.

Video file
Set canonical URL
Off