Отзиви

Feldschlösschen : От 2013 г. нашите електрически камиони ни дават конкурентно предимство

#JoinTheGoodMove

Дистрибуция

Електромобилност

4min
Renault Trucks D Z.E. Carlsberg

Томас Щалдер е вицепрезидент на веригата за доставки на клиенти в дъщерното дружество на Carlsberg Group Feldschlösschen, най-голямата пивоварна и доставчик на напитки в Швейцария. В своето интервю той подчертава стратегическия принос на електрическите камиони за въглеродно неутралната логистика.

Renault Trucks D ZE Illustration Carlsberg Feldschlösschen

 

Бихте ли представили вашата компания и нейния пазар? Основана през 1876 г. от Теофил Ронигер и Матиас Вютрих, компанията Feldschlösschen е лидер на пазара в Швейцария вече повече от 120 години. В нея работят 1200 служители в 21 различни локации в цяла Швейцария. Ние варим бира в два производствени центъра: Райнфелден и Сион. Произвеждаме безалкохолни напитки и бутилирана минерална вода в Рейзюн. Пазарът на бира в Швейцария е стабилен, но броят на пивоварните непрекъснато нараства. Имаме най-големия брой пивоварни на глава от населението в света. Следователно пазарът е силно конкурентен.

 

Вашата компания е ангажирана с опазването на околната среда. Кои са основните ѝ постижения в тази област? С нашата програма "Заедно към нулата" сме си поставили амбициозни цели в четири ключови области: въглероден отпечатък, водни отпадъци, отговорно пиене и промишлени аварии. В областта на въглеродния отпечатък през изминалата година увеличихме дела на самостоятелно произведената енергия от възобновяеми източници от 50 % на 66 %. Това стана възможно благодарение на оползотворяването на биогаз от собствените ни дейности, както и на алкохола от производството на безалкохолна бира, който използваме за производство на топлинна енергия.

 

С какво особено се гордеете по отношение на професионалното и личното си участие в опазването на околната среда? Бирата е естествен продукт. Получаваме суровините си директно от природни източници и следователно винаги сме имали близки отношения с околната среда. Опазването на околната среда е основна тема за нас от няколко десетилетия. Поставили сме си ясни цели, присъединихме се към Парижкото споразумение за климата и планираме до 2030 г. да бъдем въглеродно неутрални. Набелязахме многобройни мерки, които ще ни помогнат да намалим въздействието си до нула чрез собствените си усилия.

Горд съм, че с придобиването на електрически камиони направихме още една важна стъпка по пътя към въглеродно неутрална логистика. Подготвяхме се за тази стъпка в продължение на няколко години. Още през 2008 г. въведохме първия автопарк от електромобили за доставки на клиенти. Непрекъснато използваме железниците като част от нашата логистична мрежа. Но се гордея и с дела на производството на енергия от възобновяеми източници от собствения ни бизнес, който вече достигна 66%, отчасти чрез използването на алкохол от безалкохолна бира.

Също така съм лично ангажиран с намаляването на своя CO2 отпечатък, доколкото е възможно. Живея по енергийно ефективен начин, без да използвам изкопаеми горива, произвеждам електричество в собствения си дом като самодоставчик и за кратки пътувания използваме електромобил, който се захранва с произведеното в дома ни електричество.

Каква роля играят електрическите камиони в политиката за безвъглеродни доставки на Carlsberg Group и Feldschlösschen? Електрическите камиони имат голям принос за постигането на нашата цел за безвъглеродна логистика, а именно важна част от нашия план. Използваме железопътен транспорт за най-дългите пътувания на доставките, а електрически камиони - за по-кратките. Приехме тази политика преди няколко години и работим последователно за постигането ѝ. Имаме визия за неутрална по отношение на въглеродните емисии логистика и започнахме много рано това пътуване с въвеждането на електрически камиони. Още през 2013 г. въведохме първите 18-тонни камиони в Швейцария. Проведохме много тестове, а Швейцарският федерален технологичен институт (ETH) в Цюрих извърши проучване за нас и предостави екологичен и икономически анализ. Имаме значителен опит зад гърба си и искаме да го използваме, за да постигнем по-нататъшен напредък в областта на електромобилността.

 

Защо решихте да придобиете 20 автомобила гама D Wide Z.E. от Renault Trucks? След като тествахме първите 18-тонни електрически камиони през 2013 г. и прегледахме опита си, преди повече от пет години взехме решение да преминем към електрически камиони. При разговорите с Renault Trucks бързо разбрахме, че при тях възможностите са налице и плановете ни да преминем възможно най-скоро бяха разбрани. Работим в много тясно сътрудничество с Renault Trucks и обсъждаме много открито и конструктивно, което ни убеди, че те са правилният партньор. Освен това решението за финансиране, предложено от Renault Trucks Financial Services, ни помогна да вземем решението си и да подпишем договора за 20 камиона гама D Wide Z.E.

Помагат ли ви електрическите камиони да постигнете конкурентно предимство? Тъй като въпросите, свързани с околната среда, стават все по-важни за потребителите, използването на тази технология със сигурност е предимство. По този начин можем да покажем на клиентите си, че нашите цели не са само абстрактни на хартия, а се изпълняват в действителност. Но амбициите ни са по-ранни. Амбицията ни да бъдем въглеродно неутрални съществуваше много преди демонстрациите за климата. Като бизнес сме убедени, че трябва да осъзнаваме отговорностите си към бъдещите поколения и трябва да направим всичко възможно, за да оставим след себе си непокътната околна среда.

 

Компенсират ли се допълнителните разходи за електрическите камиони с икономически предимства за вашата компания? Очевидно е, че сме извършили икономическа оценка на електрическите камиони. Въпреки всичко, трябва да сме готови да инвестираме в нова технология, дори ако първоначално тя не е по-икономична от камионите, изгарящи изкопаеми горива. В дългосрочен план това е правилният ход.

 

Какво означава електрическият автопарк по отношение на организацията на доставките? Нашите шофьори трябва да свикнат с електрическите камиони, но те са горди, че ги управляват, и се радват, че Feldschlösschen е новатор и в тази област и че те са част от нея. Освен факта, че шофьорите трябва да бъдат обучени в началото, нищо не се е променило. Ние продължаваме да доставяме ежедневно на нашите клиенти, както винаги сме го правили.

 

Какви предимства очаквате от инвестицията си? Да постигнем целите си по отношение на емисиите на CO2. И че ще натрупаме повече опит с тази нова технология.

 

Как виждате бъдещето на логистиката и електромобилността? Комбинираните модели на железопътна и електромобилна логистика, каквито разработихме сега, биха могли да бъдат модел и за други бизнес начинания в бъдеще.

Set canonical URL
Off