Услуги

Обучение на водачи

training and retaining your drivers and teams
ОБУЧЕТЕ ЕКИПИТЕ СИ С НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Тъй като шофьорите ви са първите, които работят с вашите автомобили, те трябва да са наясно с целите ви за икономическа рентабилност. Обучението им в гъвкаво и рационално шофиране ви помага да опазите активите си и да контролирате разходите за гориво. Всички наши обучения се провеждат от специалисти на Renault Trucks.

 

OPTIFUEL: ОБУЧЕНИЕ НА ВАШИТЕ ШОФЬОРИ И МЕНИДЖЪРИ НА АВТОПАРКОВЕ

Цялостен 3-дневен пакет, обединяващ обучение по рационално шофиране за инструктори и мениджъри на автопаркове. Програмата включва и теоретично и практическо обучение по Optifuel Infomax (в края на сесията). То се фокусира върху това как стилът на шофиране може устойчиво да намали разхода на гориво.

Day-01

 

Теоритична част

 • Фокусирайте се върху овладяването на технологиите на товарните автомобили: силова линия (ръчна, автоматизирана или автоматична), управление (дисплей, дигитален тахограф и др.) и спиране (с различни видове ретардери).
 • Параметри, влияещи върху консумацията на гориво.
 • Основните принципи на рационалното поведение.
Day-02

 

Практика

 • Преглед и предаване на автомобила.
 • Шофиране в реални условия с пълно натоварване.
 • Осъществяване на рационално шофиране (ускоряване, изпреварване, смяна на предавки и др.).
Day-03

 

Анализ на данните от шофирането с помощта на Optifuel

 • Доставен комплект Optifuel Infomax.
 • Започване на работа с Optifuel Infomax (конфигуриране, анализ на извлечените данни и др.), съобразено с вашето ниво на предварителна запознатост със софтуера.

ПРЕДИМСТВА:

Собственикъг, който много бързо може да види устойчивото намаляване на консумацията и да генерира реална динамика за намаляване на горивото (и следователно на емисиите на CO2).

 • Управителите, които много бързо могат да открият устойчивото намаление на консумацията на гориво, винаги са много заинтересовани да генерират реална динамика около спестяването на гориво (и по-ниски емисии на CO2).
 • Мениджъри на автопарк, които са се възползвали от цялостно и напълно подробно обучение както на място, така и в автомобилите, могат да споделят целия си опит с шофьорите, използващи софтуера Optifuel Infomax.
 • Шофьорите, които се възползват от конкретно и пряко оперативно обучение, могат значително да подобрят комфорта и безопасността на шофиране.

 

ОБУЧЕНИЕТО ПОДОБРЯВА УМЕНИЯТА НА ВОДАЧИТЕ ЗА ЕФЕКТИВНО ШОФИРАНЕ

Това еднодневно обучение позволява на водачите да разберат рационалното шофиране чрез овладяване на технологиите за търговски превозни средства, последвано от прилагане в реални ситуации с цел намаляване на разхода на гориво. Първи полудневен курс за овладяване на различните технологии:

 • Запознаване със силовата линия и управлението.
 • Параметри, влияещи върху разхода на гориво.
 • Ключови послания за рационално поведение.

Втори полудневен курс за овладяване на различните технологии:

 • Шофиране с напълно натоварена композиция в реална ситуация.
 • Прилагане на рационалното шофиране (по-високи скорости, предвиждане, смяна на предавките и т.н.).

 

ПРЕДИМСТВА ЗА ВСИЧКИ:

 • Водачите, които се възползват от конкретно и пряко оперативно обучение, позволяващо им значително да подобрят комфорта и безопасността на шофиране.
 • Собственикът на фирмата, който може да види бързото намаляване на разходите за гориво и да генерира спестявания, които да реинвестира в дейността си.
Set canonical URL
Off