СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Off

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Вие притежавате свързани превозни средства.

Споразумението за управление на данни описва условията, при които се събират и обработват вашите телематични данни, в съответствие с приложимите закони.

За да дадете съгласие, трябва да подпишете настоящото Споразумение.

За допълнителни въпроси, моля, свържете се с вашия оторизиран дилър* на Renault Trucks.

СМЯНА НА СОБСТВЕНОСТ

В случай, че продавате вашите превозни средства, е необходимо да информирате новия собственик за необходимостта да подпише настоящото СУД с Renault Trucks.

Ако вие сте новия собственик, трябва да се свържете с оторизиран дилър на Renault Trucks, за да подпишете СУД.

И в двата случая, моля, свържете се с: office.bg@renault-trucks.com

ПРЕКРАТЯВАНЕ

В случай, че искате да прекратите Споразумението за управление на данни, моля, попълнете формуляра по-долу, подпишете го и изпратете сканирано копие на вашия оторизиран дилър* на Renault Trucks.