Съдържание

Каква алтернативна енергия да изберете за вашите камиони?

6min
Renault Trucks T

Камиони Renault може да подпомогне прехода ви към устойчиви транспортни решения, които генерират по-малко емисии на CO2. Независимо дали сте независим превозвач или управител на национален автопарк, Renault Trucks разполага с готово решение за декарбонизация, което е идеално подходящо за вашия бизнес. Нашите експерти ви оказват съдействие и анализират вашата дейност и бизнес изисквания. Това ще гарантира, че можем да ви предложим ефективни и рентабилни решения за превоз през целия експлоатационен живот на вашите камиони.

Намаляване на емисиите на CO2 за устойчиво транспортиране на стоки

в условията на динамична икономика, разширяваща се електронна търговия и нарастващи очаквания на крайните клиенти, изискванията към сектора на транспорта на стоки непрекъснато се увеличават. За да подкрепят този растеж по устойчив начин, правителствата по света въвеждат все по-строги екологични стандарти.

Ето защо, след като се ангажира да регулира емисиите на замърсители от превозните средства от 1990 г. с въвеждането на стандартите от Евро 1 до Евро 6 (NOx, емисии на твърди частици и др.), през 2019 г. Европейският съюз въведе нов регламент, целящ да осигури рамка и да намали емисиите на CO2 от тежкотоварните превозни средства.Целта е намаление от-30% до 2030 г.(в сравнение с референтните нива от 2019 г.), с междинна цел от-15% до 2025 г. За прилагането на това законодателство ЕС използва своя софтуер за симулация, VECTO, който изчислява теоретичната ефективност на емисиите на CO2 на всяко превозно средство като функция от циклите на използване и различните условия на натоварване. Резултатите се представят в грамове отделян CO2 на тон и на километър (g/t/km).

 

% Това е целта за намаляване на емисиите на CO2 от промишлените превозни средства до 2030 г.

Решенията на Renault Trucks в подкрепа на декарбонизацията на вашия автопарк

Биогорива за дизелови двигатели

Пазарният дял на дизеловите превозни средства, работещи с изкопаеми горива, ще бъде намален в резултат на новите разпоредби и техническия напредък в областта на алтернативните горива. Той обаче ще остане с преобладаващ дял до 2030-2035 г.През 2021 г. Renault Trucks намали разхода на гориво на нашите серии T, C и K с 3% и вече направи смело изявление за 2022 г.: допълнително намаляване с до 10% на разхода на гориво и свързаните с него емисии на CO2.Ако задвижването с ДВГ е от съществено значение за вашата дейност, имате възможност да декарбонизирате бизнеса си и чрез използването на биогорива: възобновяема енергия, която генерира по-малко емисии на CO2 от конвенционалния дизел. Биогоривата се предлагат като първо поколение (например B100) или второ поколение. Това са синтетични парафинови горива, като например хидрообработени растителни масла (HVO), които могат да намалят емисиите на CO2 с до 88%. Тази опция за биогориво се предлага в нашите гами Renault Trucks T, T High, C, K и D.

 

Използване на природен газ

В зависимост от дейността ви, друго решение може да бъде използването на превозни средства на природен газ (CNG). Това е зряла технология, която Renault Trucks предлага от почти 20 години. В момента има две версии наD WIDE CNG 320 к.с: 18 или 19-тонна конфигурация 4x2 или 6x2*4. Камионите на CNG имат пробег до 800 км, а пълненето на резервоарите отнема само няколко минути благодарение на съвместимите с NGV1 и NGV2 конектори. Използвайки газ, произведен от битови отпадъци или биогаз, емисиите на CO2 могат да бъдат намалени с до -70%.

Renault Trucks D CNG

Научете повече за шофирането със СПГ

Управление на камиони за СПГ

Прочетете статията

Транспортиране Houtch

Прочетете препоръката

Много повече от 100% електрически камиони: глобална оферта

 

Renault Trucks е първият производител, който предлага електрически камиони като стандарт. С повече отдесет години доказан опит зад гърба си, нашата мрежа поддържа електрически превозни средства с малък тонаж. Например Renault Trucks Maxity в електрическата си версия беше пуснат в продажба през 2010 г.

Renault Trucks също така е посветило значителна част от своите изследвания на разработването на електрически превозни средства със среден и голям тонаж, провеждайки тестове в реални условия и създавайки 360° подкрепа за клиентите. Нашите експерти работят с вас по време на целия ви преход към декарбонизация. Ние разбираме спънките, свързани с адаптирането на бизнеса към новите горивни технологии, и можем да оценим най-добрата структура на автопарка според вашата дейност. Нашите екипи ви напътстват от проучването на вашия автопарк и изискванията на вашите транспортни маршрути и ограничения, до края на експлоатационния живот на вашите камиони. Това се постига чрез анализи, услуги, препоръки по отношение на инфраструктурата за презареждане, финансови инструменти и решения за превози. Нивото на поддръжка, което предоставяме, не се променя независимо от броя на управляваните от вас превозни средства. Ние сме тук, за да ви подкрепим в този преход - от управлението на проекта до управлението и наблюдението на ефективността на вашия автопарк. Ще ви окажем подкрепа и при ежедневното използване на вашите камиони (инсталиране на инфраструктура за презареждане, оптимизиране на разхода на гориво и т.н.).

От 2019 г. предлагаме 100% електрическо задвижване на нашите гами Renault Trucks Master, D и D WIDE, които покриват вашите изисквания между 3,1 и 26 тона. Това е най-широката гама на пазара, що се отнася до предлагането на превозни средства, и покрива по-голямата част от приложенията.

Нашето решение за електрически двигатели се произвежда в производствената ни база в Блейнвил, Франция. То е надеждно, рентабилно и подходящо за вашите дейности по дистрибуция в градовете, събиране на битови отпадъци или доставка на място. Скоро ще се предлага и за приложения в строителството, превоза на стоки и дори за дълги разстояния.

Renault Trucks се ангажира с по-устойчив транспорт на стоки в полза на вашия бизнес и околната среда. Запознайте се с актуалната ни оферта за100% електрически транспортни решения.

Renault Trucks D E-Tech

Открийте как да преминете към електрически камиони

7 ключови точки, които да вземете предвид

Изтегляне на контролния списък

Как да финансирате електрически камион?

Прочетете статията

Renault Trucks предлага начини за повишаване на рентабилността ви

Renault Trucks проектира превозни средства за устойчив превоз на товари, гарантирайки вашата рентабилност. С помощта на нашите знания и ангажимент за намаляване на използването на изкопаеми горива Renault Trucks разработва превозни средства, задвижвани с алтернативни горива. Ние се възползваме от подкрепата на нашата група майка - Volvo Group, и сме в състояние да ви предложим превозни средства, които са надеждни, ефективни и рентабилни. Като доказателство за своя безпогрешен ангажимент към енергийния преход, Групата създаде свое собствено подразделение: Volvo Energy. Volvo Energy отговаря за осигуряването на нови, употребявани иливъзстановени батерии и решения за зареждане на електромобили. Освен това Volvo Energy е създала партньорства с основните играчи в бранша за разработване на горивни клетки и батерии, които ще ни позволят да предлагаме все по-ефективни електромобили, без това да се отразява на рентабилността ви.

renault trucks services

Намалете въздействието си върху околната среда, като същевременно намалите и своите разходи за придобиване на собственост

Renault Trucks е тук, за да ви подкрепи с цялостна 360° оферта, фокусирана върху електрическите превозни средства, за да ви предостави готови решения за декарбонизация на вашия бизнес.

Преминаването на автопарка към декарбонизирани превозни средства не трябва да се импровизира.Експертната подкрепа е отсъществено значениеза безпроблемния преход. Както при всяка нова технология, преминаването към алтернативно гориво понякога изисква промяна на подхода към вашите транспортни маршрути и към бизнеса ви в по-широк смисъл. В дългосрочен план обаче вашите TCO (Total Cost of Ownership) ще бъдат близки до тези на дизеловите превозни средства, но с много допълнителни предимства:

  • Намаляване на въглеродния отпечатък
  • Достъп до зони с ниски емисии (LEZ), които стават все по-разпространени в градските центрове
  • По-добри екологични характеристики на вашата компания за вашите клиенти и партньори
  • Намаляване на текучеството на шофьори в резултат на комфорта при шофиране на електрическите превозни средства

Ако желаете да научите повече за алтернативните горива или за нашето предложение за електрически търговски превозни средства, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нашите експерти по декарбонизация

Съгласен съм, че при изпращането на този формуляр Renault Trucks ще съхранява и пази личните ми данни толкова дълго, колкото е необходимо за оценка на предоставената информация и за да може да се свърже с мен отново по тази конкретна тема.
Set canonical URL
Off