Програма Optifuel

Програма Optifuel

Обучение Optifuel

RENAULT TRUCKS OPTIFUEL ОБУЧЕНИЕ

обучение за вашите шофьори, инструктори & транспортни мениджъри

RENAULT TRUCKS предлага два еднодневни курса на обучение; OPTIFUEL шофьор & OPTIFUEL мениджър. целите и съдържанието на този курс са описани по-долу.

Цели на обучението Optifuel за шофьори:

 • Разбират принципите на икономичното шофиране и подобряване разхода за гориво.
 • Разбират характеристиките на автомобила, които могат да помогнат на шофьора да намали износването на автомобила и да увеличат опита на шофьора.

Съдържание на курса Optifuel за шофьори:

 • Спецификации/ характеристики на автомобилите и икономия на гориво.
 • Представяне на автомобила.
 • Ежедневни проверки на състоянието на автомобила.
 • Икономично шофиране, включително практически оценки.
 • Получаване на най-доброто от вашия камион Renault.

 

Цели на курса Optifuel за мениджъри:

 • Разяснение на концепцията за икономия от разхода за гориво.
 • Разбиране как Optifuel Infomax може да ви помогне да повишите продуктивността.

Съдържание на курса Optifuel за мениджъри:

 • Преглед на програмата Optifuel.
 • Разяснение на концепцията за икономия от разхода за гориво.
 • Инсталиране на Optifuel Infomax.
 • Сваляне на данни.
 • Анализиране на данни и наблюдение на изпълнението.
 • Контрол и подръжка.