Услуги

Оптимизиране на общите разходи за притежание на камиона

Optimiser le coût de possession de vos véhicules

СЕРВИЗНИ ДОГОВОРИ START & DRIVE

С помощта на персонализираните договори за поддръжка, Renault Trucks е с вас през целия експлоатационен живот на вашия автомобил, като ви гарантира, че можете да разчитате на максимална наличност на вашия работен инструмент във времето. Всеки договор, валиден от 2 до 7 години и до 250 000 км годишно, е съобразен с изискванията на вашия автомобил според всеки модел и сфера на дейност. Налични са четири вида договори, които отговарят на всяка нужда.

contrats

 

ПАКЕТИ С ОПЦИИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ВАШИЯ ДОГОВОР

Всички договори Start & Drive се предлагат с до 6 пакета от опции, за да се съобрази количеството необходима поддръжка според всяка ситуация и изискване, продиктувано от всеки период от жизнения цикъл на вашия автомобил:

 • Пакет за доплащане
 • Регулаторен пакет
 • Пакет "Визия
 • Пакет за подготовка
 • Пакет за теглене
 • Пакет за задната врата

Свържете се с вашия оторизиран сервиз на Renault Trucks за оферта, покриваща всички възможни нужди.

 

ПОМОЩ ПРИ ТЕГЛЕНЕ

Финансовите услуги на Renault Trucks осигуряват цялостна, надеждна и лесна за използване помощ, за да запазят вашето спокойствие и това на вашите шофьори в случай на повреда или теглене.

 • На разположение е денонощно и 7 дни в седмицата в цяла Европа.
 • Пакетът за помощ при теглене се предлага като опция при условията на договорите за поддръжка Start & Drive, но е достъпен и за клиенти без тези договори.

РАЗШИРЕНА ПОМОЩ ПРИ ТЕГЛЕНЕ В своята "разширена" версия гаранцията за помощ при теглене покрива всички услуги на водача, като транспорт, настаняване или репатриране.

 

РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ: ЦЯЛОСТНО И КОНКУРЕНТНО РЕШЕНИЕ

Finance

Финансовите услуги на Renault Trucks предлагат няколко формули за финансиране на автомобили и надстройки, както и застрахователни и сервизни договори, покриващи всички компоненти на автомобила (включително спомагателното оборудване).

Например, предлагаме специализирана опция за финансов лизинг "всичко в едно", която ви дава пълен контрол върху вашите TCO (Total Cost of Ownership) без неприятни изненади. Нашите консултанти са на разположение, за да ви помогнат да изберете най-подходящата налична опция.

СТАНДАРТЕН КРЕДИТ Вашите плащания се разпределят за предварително определен период и се амортизират в счетоводния баланс.

ЛИЗИНГ КРЕДИТ Продажната цена с включен ДДС се покрива изцяло от финансирането. След последната вноска можете да станете собственик на автомобила за сумата на остатъчната стойност.

ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ Размерът на наема се изчислява в зависимост от продължителността на използване (определя се според вашите оперативни нужди). След това връщате автомобила в края на периода на наемане, след като сте спазили очаквания пробег.

НАЕМ И УСЛУГИ: цялостната оферта Ние се грижим за всичко. Наетият автомобил не се появява във вашия баланс, а месечните плащания се вписват като оперативни разходи. Можете да комбинирате наема с договор за поддръжка и застрахователни решения, определени в съответствие с вашия бизнес. В края на договора просто връщате автомобила, след като сте спазили очаквания пробег.

 

ГАРАНТИРАЙТЕ УСТОЙЧИВОСТТА НА ВАШАТА КОМПАНИЯ С НАШАТА ЗАСТРАХОВКА

Застраховките, които Renault Trucks предлага, покриват всички рискове, свързани с автомобила и неговия ползвател/собственик, както и финансови рискове. Те са адаптирани към специфичните изисквания на вашата компания, за да ви гарантират, че ще се възползвате от надеждно и изгодно покритие:

 • Възможност за застраховане на едно превозно средство или на цял автопарк
 • Разширена защита за непредвидени събития
 • Бърза обработка на щети

4 ОСНОВНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ФОРМУЛИ, НАЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТРАНАТА

Застраховка за финансови загуби В случай на пълна загуба на вашия автомобил, тази формула покрива разликата между общата сума, платена от вашия застраховател, и остатъчната балансова стойност на лизинга, до стойността на оригиналната фактура.

Публична отговорност Покрива щети, причинени на трети лица.

 

Застраховка щети Покрива щети по автомобила (по време на катастрофи, удари, кражба или опит за кражба, пожари, щети със или без участието на трети лица), за действителната му пазарна стойност.

Помощ при теглене Покрива разходите, свързани с тегленето на автомобила в случай на повреда или произшествие.

ПОВЕЧЕ ОТ 20 000 АВТОМОБИЛА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО В КЛОВИС

Мрежата за отдаване под наем на търговски и индустриални превозни средства на Renault Trucks, Clovis Location, ви предлага предимствата на местното обслужване с повече от 200 обекта за отдаване под наем във Франция.

Clovis Location е:

 • Автопарк от над 20 000 превозни средства в цяла Европа.
 • Превозни средства от 2,8 до 40 Т, за доставка, включително хладилна техника, околна среда и строителство.
 • Професионалисти, фокусирани върху специфичните очаквания на бизнеса.
 • Удовлетворяване на нуждите, адаптирани към всички сектори на дейност: промишленост, общини, транспорт, търговия, занаяти и др.

Открийте над 20 000 превозни средства, налични в Европа, на https://www.clovislocation.com/

Ако имате някакви въпроси или се нуждаете от допълнителна информация, свържете се с нас.

Свържете се с нас

С изпращането на този формуляр, се съгласявам, Renault Trucks да съхранява личните ми данни толкова дълго, колкото е необходимо с цел обработка и изпращане на отговор на моето запитване. Моите данни могат да бъдат предадени и на партньори на Renault Trucks, които да обработват моето запитване.
Set canonical URL
Off