Услуги

Управление на вашия автопарк

Driving your fleet and energy management

OPTIFLEET, ПОДОБРЯВА РЕНТАБИЛНОСТТА НА ВАШИЯ АВТОПАРК

Renault Trucks предлага Optifleet, онлайн решение за управление на автопарка, предназначено да насочва вземането на решения и да намалява оперативните ви разходи. Чрез наблюдение на превозните средства и шофьорите вие управлявате дейността си в реално време и контролирате основните си разходи, като непрекъснато разполагате с подходяща информация.

Picto Optifleet

Вашите превозни средства остават свързани с портала Optifleet по всяко време, където и да се намирате. Можете да получите достъп до него, като използвате този адрес или мобилното приложение Optifleet App.

 • Получавате бърз преглед на състоянието на вашия автопарк, на камионите и водачите
 • Управлявате безпроблемно непредвидени събития и бързо предприемате действия
 • Поддържате пряк контакт с шофьорите си по време на техните задачи
 • Наблюдавате представянето на водачите си чрез Eco Score
 • Информирате се и споделяте информация за потенциални подобрения с вашите водачи

Optifleet се състои от следните 3 модула:

CHECK OPTIFLEET
Следете разхода на гориво и пестете пари
 • EcoScore прави оценка на работата на водача въз основа на оценки от 1 до 10, свързани с качеството на водача и камиона. Той също така прави сравнения с предходни периоди.
  • Технически данни за всяко превозно средство и за всеки водач, които се наблюдават дистанционно (разход на гориво, консумация на гориво в зелената зона, процент от времето на работа на празен ход, честота на задействане на спирачките и др:)
  • Оптимизиране консумацията на гориво чрез анализиране на ефективността на шофиране и идентифициране на водачите, които трябва да подобрят уменията си
  • Популяризиране на резултатите на добрите ви водачи.
  • Намаляване разходите за поддръжка на камионите, като подобрите експлоатацията им.
 • Получавате предупреждения за значителни отклонения в нивата на горивото в резервоара
 • Поддържате актуални отчети за околна среда (въглероден диоксид, NOx и др.).
 • Получавате отчетите си автоматично чрез различни имейл адреси на седмична и/или месечна база.
MapTraffic Truck Restrictions
 
 
MAP OPTIFLEET
Оптимизирайте доставките си с помощта на местоположението на автопарка в реално време
 • Определя местоположението на камионите ви в реално време: местоположение, скорост и посока на движение на автомобила, ниво на горивото, име на водача и статус на картата на водача.
 • Анализира маршрутите на вашите превозни средства.
 • Оптимизира маршрутите, за да избегнете "излишни" километри.
 • Предоставя достъп на клиентите до геолокацията на превозното средство (само за местоположението).
 • Възползвайте се максимално от отчетите за позициониране на всяка минута или от още по-точното проследяване (MAP +).
 • Създавате до 1 500 гео зони (предупреждения за пресичане) под формата на кръгове, маршрути, граници и др. (MAP +).
Map Truck Position Info
 
 
DRIVE OPTIFLEET
Спазвайте правилата за шофиране
 • Наблюдавате шофирането и времето за почивка в реално време в съответствие с нормативните изисквания (Европейски регламент 561/2006).
 • Програмирате и изтегляте данни от паметта на тахографа и картата на водача дистанционно.
Drive Times of the day

Свържете се с нас, ако имате допълнителни въпроси относно Optifleet.

Video file