Новини

СЕРВИЗНА МРЕЖА

СЕРВИЗНА МРЕЖА

Уважаеми Клиенти,

Във връзка с динамичната и ежедневно променяща се ситуация с covid-19 към вече предприетите превантивни мерки, целящи предпазване здравето на служителите в компанията и осигуряването на непрекъснатост в работния цикъл, считано от 23 март 2020 година, въвеждаме следните допълнителни мерки в сервизната мрежа на Рено Тръкс България:

  • Екипите във всеки от сервизните центрове се разделят на две групи, които ще се ротират на седмична база;
  • Работното време на сервизите е от понеделник до събота включително, от 08.00 до 18.00 ч.;
  • Времето от 18.00 ч. в събота до 08.00 ч. в понеделник е период за дезинфекция и осигуряване на безопасна работна среда за следващата група.


По този начин гарантираме на Вас, нашите клиенти, че при потенциално възникнал проблем със здравословното състояние на служител от едната група, веднага можем да реагираме, като поставим тази работна група под карантина и осигурим безпроблемното сервизиране на вашите камиони със служителите от втората група.

С оглед максимална безопасност проветряваме и дезинфекцираме Вашите камиони 2 пъти - при приемането им в сервизния център и при издаването им, готови за път!

Вярваме, че сме взели всички необходими мерки, за да осигурим нашата и вашата сигурност, и ще направим всичко необходимо, за да останат камионите ви на път, за да правят всички тези доставки, от които зависи всеки един от нас!


РЕНО ТРАКС БЪЛГАРИЯ
бул. Сливница 630
София 1331

Продажби нови камиони Renault
тел.: (02) 4032710, 0886 011 000
София и Югозападна България
тел.: 0888 143 396
София и Северна България
тел.: 0888 635 287
София и Северозападна България
тел.: 0889 394 723
Централна южна България
тел.: 0886 011 010
Североизточна България
тел.: 0886 616 171
Югоизточна България
тел.: 0886 889 166

Продажби употребявани камиони Renault
0888 330 038, 0886 266 052

Договори за сервизно обслужване: 0882 483 907
Обучения на водачи и Optifleet: 0888 143 329
Финансови услуги от Renault Trucks: 0882 472 907

СЕРВИЗНА МРЕЖА

Трък център Бургас
GPS координати: N 42° 30’ 49.14720”, E 27° 25’ 21.27648”
Индустриален и логистичен парк Бургас, ул. Сребърна №8

Продажби нови камиони Renault
Радостин Учков, 0886 889 166, radostin.uchkov@renault-trucks.com

Приемна сервиз: 0884 404 015, nikolay.bombashirov@volvo.com
Резервни части: 0884 404 017, dimo.kasabov@volvo.com
Търговски представител следпродажбено обслужване: 0882 050 641

Мениджър сервиз:
Димитър Джамбазов, 0884 620 101, e-mail: dimitar.dzhambazov@volvo.com

Работно време сервиз:
Понеделник - Събота: 08.00 - 18.00


Трък център Варна
ул. Мургаш №27

Продажби нови камиони Renault
Атанас Павлов, 0886 616 171, atanas.pavlov@renault-trucks.com

Приемна сервиз: 0886 004 004, e-mail: ivaylo.marinov@volvo.com
Резервни части: 0885 969 675, e-mail: plamen.markov@volvo.com
Търговски представител следпродажбено обслужване: 0889 242 658

Мениджър сервиз:
Пейо Трифонов, 0888 134 612, e-mail: peyo.trifonov@volvo.com

Работно време сервиз:
Понеделник - Събота: 08.00 - 18.00


Сервизен център Велико Търново
Околовръстен път
5050 Килифарево

Продажби нови камиони Renault
Петър Александров, 0888 635 287, peter.alexandrov@renault-trucks.com

Приемна сервиз:
тел.: 0887 902 235
Резервни части:
тел.: 0887 901 678
E-mail: service.vt@volvo.com
Търговски представител следпродажбено обслужване: 0889 242 658

Работно време:
Понеделник - Събота: 08.00 - 18.00

Трък център Пловдив
GPS координати: 42.201026, 24.657198
ул. Волво
4201 с. Бенковски

Продажби нови камиони Renault
Добрин Янков, 0886 011 010, dobrin.yankov@renault-trucks.com

Приемна сервиз:
0888 908 331, e-mail: kostadin.iliev@volvo.com
0888 990 253, e-mail: nikolay.korbetov@volvo.com

Резервни части:
0889 676 120, e-mail: ivan.dimitrov@volvo.com
0887 686 880, e-mail: kostadin.andonov@volvo.com
Търговски представител следпродажбено обслужване: 0882 050 641

Мениджър сервиз:
Николай Стоев, 0888 908 748, e-mail: nikolay.stoev@volvo.com

Работно време сервиз:
Понеделник - Събота: 08.00 - 18.00


Трък център София
бул. Сливница 630
1331 София

Продажби нови камиони Renault
Петър Александров, 0888 635 287, peter.alexandrov@renault-trucks.com
Андрей Ценов, 0888 143 396, andrey.tsenov@renault-trucks.com
Григор Тодоров, 0889 394 723, grigor.todorov@renault-trucks.com

Продажби употребявани камиони Renault:
0888 330 038, 0886 266 052

Приемна сервиз: (02) 4032 723; (02) 4032 715;
Приемна сервиз: 0889 830 836
Резервни части: (02) 4032 708; 02 4032 743; 0887 192 555 

Мениджър сервиз:
Инж. Иво Георгиев, 0884 222 875, e-mail: ivo.georgiev@volvo.com

Работно време сервиз:
Понеделник – Събота 08.00 – 18.00