Optifleet

Optifleet

Optifleet DRIVE

ИЗТЕГЛЕТЕ ДАННИ ДИСТАНЦИОННО

ШофирайТЕ съгласно наредбите

  • Наблюдавайте времето за шофиране и почивка на Вашите шофьори в реално време, съгласно наредбите (Европейска наредба 561/2006).
  • Изтеглете дистанционно данни от паметта на тахографа и картата на водача.